Author - Јошко Ивановски

Покана за доставување понуди – INNOVENTER BMP1/1.3/2738/2017 Interreg BalkanMed

За потребите на проектот „Иновентер – иновативна постојана социјална претприемничка обука“, Асоцијација за менаџмент консалтинг МКА 2000 објавува: ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 08/2018 за набавка на услуги за хотелско сместување и одржување на семинари   за повеќе детали погледнете во прилогот Барање за прибирање понуди 8-2018

Read more...

Работилница – Презентација и промоција на проектот INNOVENTER (Битола)

МКА 2000 во рамките на проектот ве „Иновентер – Иновативна обука за стручно образование во сферата на социјалното претприемништво (INNOVENTER BMP1/1.3/2738/2017 дел од Interred BalkanMed) продолжи со активности во рамките на прокетот овој пат во Битола. МКА 2000 организираше две работилници во Битола на теме – презентација и промоција на прокетот и работните пакети РП 3 и РП 4. Работилниците се одржаа  на 10 и 11 јули. Овој пат настанот доби и медиумска покриеност од страна на локал веб портал.  На [...]

Read more...

Работилница – Презентација на проектот INNOVENTER (Охрид)

Асоцијација за менаџмент консалтинг МКА 2000 во рамките на проектот ве „Иновентер – Иновативна обука за стручно образование во сферата на социјалното претприемништво (INNOVENTER BMP1/1.3/2738/2017 дел од Interred BalkanMed) организираше две работилници во Охрид за презентација и промоција на проектот. Работилниците се одржаа во Хотел Престол на 12 и 13 јули.  На работлницата присуствуваа претставници од државните институции, експерти, наставници од средни стручни училишта, универзитетски професори, НВО и социјални претпријатија од регионот. Тема на работилницата на – инофрмативна и промотивна работилница    – промоција на [...]

Read more...

Работилница – Презентација на проектот INNOVENTER (Скопје)

МКА 2000 продолжи со организација на настаните во рамките на проектот ве „Иновентер – Иновативна обука за стручно образование во сферата на социјалното претприемништво овој за презентација и промоција на проектот. Работилниците се одржаа на 9 јули во Скопје Тема на работилницата на – инофрмативна и промотивна работилница (Скопје)   – промоција на пректот INNOVENTER   – презентација на проектот и работните пакети 3 и 4 На работлницата присуствуваа претставници од државните институции, експерти, наставници од средни стручни училишта, универзитетски професори, НВО и социјални претпријатија [...]

Read more...

Анализа и оценка на курикулумот според ЕКВЕТ/ЕРК/МРК

Асоцијација за менаџмент консалтинг МКА 2000 во рамките на проектот ве „Иновентер – Иновативна обука за стручно образование во сферата на социјалното претприемништво (INNOVENTER BMP1/1.3/2738/2017 дел од Interred BalkanMed) организираше две работилници во Скопје на теме – Анализа и оценка на курикулумот според ЕКВЕТ/ЕРК/МРК. Работилниците се одржаа во Хотел Порта на 05 и 06 јули.  На работлницата присуствуваа претставници од државните институции, експерти, наставници од средни стручни училишта, универзитетски професори, НВО и социјлани претпријатија.  Тема на работилницата на – инофрмативна и промотивна работилница    – [...]

Read more...

Повик за експерти

За потребите на проектот “Партнерство за успешност на инструментите за подршка на МСП-ПУИП”, Aсоцијација за менаџмент консалтинг МКА 2000 објавувa: ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 02/2018 за експерти     за повеќе детали погледнете во прилогот Повик за експерти 336.00 KB Download

Read more...