Соопштенија

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 10/2018

За потребите на проектот „Иновентер – иновативна постојана социјална претприемничка обука“, INNOVENTER BMP1/1.3/2738/2017 Interreg BalkanMed Асоцијација за менаџмент консалтинг МКА 2000 [...]

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 09/2018

За потребите на проектот „Иновентер – иновативна постојана социјална претприемничка обука“, INNOVENTER BMP1/1.3/2738/2017 Interreg BalkanMed Асоцијација за менаџмент консалтинг МКА 2000 [...]

Покана за доставување понуди 8/2018

За потребите на проектот „Иновентер – иновативна постојана социјална претприемничка обука“, Асоцијација за менаџмент консалтинг МКА 2000 објавува: ПОКАНА ЗА [...]

Работилница – Презентација на проектот INNOVENTER (Охрид)

Асоцијација за менаџмент консалтинг МКА 2000 во рамките на проектот ве „Иновентер – Иновативна обука за стручно образование во сферата [...]

Проекти


Вести

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 10/2018

За потребите на проектот „Иновентер – иновативна постојана социјална претприемничка обука“, INNOVENTER BMP1/1.3/2738/2017 Interreg BalkanMed Асоцијација за менаџмент консалтинг МКА 2000 [...]

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 09/2018

За потребите на проектот „Иновентер – иновативна постојана социјална претприемничка обука“, INNOVENTER BMP1/1.3/2738/2017 Interreg BalkanMed Асоцијација за менаџмент консалтинг МКА 2000 [...]

Покана за доставување понуди 8/2018

За потребите на проектот „Иновентер – иновативна постојана социјална претприемничка обука“, Асоцијација за менаџмент консалтинг МКА 2000 објавува: ПОКАНА ЗА [...]

Работилница – Презентација и промоција на проектот INNOVENTER (Битола)

МКА 2000 во рамките на проектот ве „Иновентер – Иновативна обука за стручно образование во сферата на социјалното претприемништво (INNOVENTER [...]

Зошто MCA 2000

соработка на менаџмент консултанти

за учество и заеднички настап во одделни проектиПовеќе »

Сертификациски испити

стекнување на меѓународно призната титула: ЦМЦ (Сертифициран Менаџмент Консултант)Повеќе »

Соработка со други домашни и странски асоцијации

МКА-2000 е придружен член на ИЦМЦИ (ICMCI) од 2003 год.Повеќе »